30 augustus 2016

Disclaimer

Disclaimer voor pelletkachel-techniek.nl

Pelletkachel Techniek verleent u hierbij toegang tot pelletkachel-techniek.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Pelletkachel Techniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op pelletkachel-techniek.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Pelletkachel Techniek.

Beperkte aansprakelijkheid

Pelletkachel Techniek spant zich in om de inhoud van pelletkachel-techniek.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle tarieven op pelletkachel-techniek.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op pelletkachel-techniek.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pelletkachel Techniek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pelletkachel Techniek.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pelletkachel Techniek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

  • Wij maken op deze website gebruik van cookies.
  • Accepteren